جوک لری

لره با هواپیما میاد تهران، تو فرودگاه به رفیقش میگه: اگه میدونستم   «

اینقدر نزدیکه با ماشین میومدم.

/ 0 نظر / 7 بازدید