جوک کردی

یه بار یه کردی رو میبرن جهنم . فرداش میبینن هیشکی تو جهنم نیست . تحقیق که میکنن میفهمن کرده همه رو قاچاقی برده بهشت !!!؟؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید